Privacyverklaring

Uw gegevens worden door Knepflé Woningtaxaties vertrouwelijk behandeld en zullen alleen worden gebruikt overeenkomstig het doel waarvoor u ze aan ons heeft verstrekt.
De gegevens worden opgenomen in de voor u uitgebrachte rapporten, waarvoor u opdracht heeft gegeven.
Deze rapporten worden als onderdeel  van uw opdracht uitsluitend ter beschikking gesteld aan de tussenpersoon, financiële instelling of andere door u aangewezen persoon of instelling.